Vad är ziplines?

Vad är Ziplines?
En zipline är en vajer spänd mellan två träd. Man kopplar sin sele och säkerhetslinor till vajern och kastar sig utför. Vi har olika typer av banor – någon med springstart utför ett stup, en annan med fritt fall. På Omberg har vi mellan ett flertal ziplinor, fördelade på fyra olika etapper. Plattformarna är placerade på 6-13 meters höjd.

Vad är en Höghöjdsbana? En höghöjdsbana är som en hinderbana fast ovan marken. Med en sele, hjälm och säkerhetslinor så vandrar man runt banan och genom de olika momenten. Vi har två banor: – En bana på 4-5 meter ovan mark belägen mitt i Ombergs fantastiska bokskog. Den här banan har enklare stationer. – En bana på ca 10 meter ovan mark belägen i en härligt mörkgrön granskog strax intill den andra banan. Den här är något tuffare, både höjd- och stationsmässigt.

Deltagande och förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. De flesta som kommer till oss har aldrig tidigare haft en klättersele på sig. Vi har haft besökare från 7 år upp till 82 år!

Lilla Höghöjdsbanan och Lilla Ziplinebanan Minimiålder: 7 år. Barn 7-9 år klättrar med en ansvarande vuxen. Barn från 10 år får klättra på egen hand.
Stora Höghöjdsbanan och Stora Ziplinebanan Minimiålder: 10 år. Barn 10-12 år klättrar med en ansvarande vuxen. Barn från 13 år får klättra på egen hand.

Max vikt är 130kg/ deltagare.

Ansvar
Allt handhavande av utrustningen sker på eget ansvar, vi tillhandahåller godkänd säkerhetsutrustning och ger er instruktioner, men det är ni själva som säkrar er uppe bland träden. Innan vi börjar klättra demonstrerar instruktören hur utrustningen fungerar och ni får själva prova att använda utrustningen på lågt sittande vajrar.

Vad ingår?
Säkerhetsutrustning bestående av selar, karbiner, linbanehjul och hjälm. En instruktör från Omberg Zipline är närvarande under hela tiden – en tur hos oss är en guidad naturupplevelse!

Vad skall man packa med?
Kom i bekväma kläder, och inte något som ni är alltför rädda om. Det skall vara bekvämt att röra sig i, och risken finns att man kanske river upp byxor eller tröjor (händer ca 1 pers på 1000 som klättrar). När man klättrar i höghöjdsbanorna blir man ofta mycket varm, och när man zippar så kyler man lätt ner sig lite.