Herbie städar 10 maj!

herbiestadar250x167

Pressmeddelande 9 maj 2014

Varamobaden rensas från skräp i europeisk miljöaktion För första gången ingår Varamobaden i Motala i Håll Sverige Rents stora aktion Kusträddardagen som genomförs imorgon utefter stora delar av Sveriges kuster och sjöar. Syftet med aktionen är att uppmärksamma den massiva marina nedskräpningen. en europeisk aktion mot nedskräpning.
Det är glädjande med detta lokala engagemang. Vättern är en unik miljö som vi tillsammans måste skydda. Att rensa Varamons stränder är en praktisk handling men också ett sätt att sprida kunskap om den marina nedskräpningen i Vättern men också i världshaven, säger Camilla Egberth, kommunalråd (S) i Motala kommun.
Kl. 14-16 i morgon lördag den 10 maj. Alla som vill göra en insats för att rensa Varamobadens stränder från skräp är välkomna. Arrangörerna kommer att bistå med säckar och skyddshandskar.

Lokal arrangör för Kusträddardagen i Varamobaden är det nyöppnade Beachcentret.
– Vi vill bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Därför känns det självklart att engagera sig i Kusträddardagen. Vi vill vara med och bidra till ett renare Vättern, både vatten och strandområden. Därför kommer vi också att städa hela strandområdet och också prata under dagen om hur viktigt det är att ta sitt ansvar för sina sopor fina grillkvällar, säger Linda Staaf, Beachcenter Varamobaden. En viktig del av Kusträddardagen handlar även om att sprida kunskap om nedskräpningen av världshaven och vad det får för konsekvenser för djur och människor.

Lite fakta om nedskräpningen av världshaven (Källa: Håll Sverige Rent): Nästan allt skräp i havet kommer från land någon gång, någonstans. Plast utgör 80 procent av skräpet, vilket är en effekt av den allt större plastkonsumtionen. På 60 år har den årliga, globala plasttillverkningen ökat från 1,5 till 245 miljoner ton. Bara hälften av denna plast återvinns. Plast bryts ner mycket långsamt och orsakar stort lidande för havslevande djur och organismer. En studie visade exempelvis att stormfåglar i Nordsjön i genomsnitt har 33 olika plastbitar i magen.

Skräpmätningar som genomförts sedan 2001 på stränder längs med Nordsjön visar att det i genomsnitt finns 542 skräpartiklar per 100 meter strand. På vissa stränder längs med Bohuskusten har mer än 2 000 skräpartiklar per 100 meter uppmätts. En motsvarande mätning längs med Östersjön, som genomfördes av Håll Sverige Rent, visade 236 skräpartiklar per 100 meter strand. Bohuskusten tar emot omkring 8 000 kubikmeter skräp varje år. I snitt sköljer Nordsjöns vågor upp närmare en kubikmeter skräp i timmen – varje dag, året runt. Merparten av skräpet som hamnar i havet når dock aldrig stränderna och kan därför inte tas om hand. Totalt beräknas 20 000 ton skräp hamna i Nordsjön varje år, där det bildar stora sopberg.

Läs mer om Kusträddardagen: Håll Sverige Rents webbplats

Kontaktperson:
Linda Staaf, Beachcenter Varamobaden, 0141-23 42 00